4 Tips om de implementatie van nieuwe IT-systemen te stroomlijnen

Het implementeren van een nieuw IT-systeem heeft vaak als doel dat verschillende bedrijfsprocessen effectief en efficiënt worden afgehandeld. Maar, als het implementatieproces echter niet goed wordt aangepakt, kan er een kloof ontstaan tussen de verwachtingen en de werkelijkheid. Om dit te voorkomen, zijn hier de 4 beste tips om ervoor te zorgen dat jouw nieuwe IT-systeem werkt zoals verwacht.

1. Zorg voor duidelijke doelstellingen over wat het systeem moet bereiken

Om er zeker van te zijn dat het IT-systeem aan de verwachtingen voldoet, is het van vitaal belang om duidelijkheid te scheppen over wat er moet gebeuren voordat het IT-systeem wordt ontworpen en uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk om meer inzicht te krijgen van zowel het managementteam als het personeel dat het systeem zal gebruiken.

Door de functionele en technische eisen van het systeembeheer te definiëren, is het essentieel om alles duidelijk te omschrijven. Geef precies aan wat je nodig hebt, bij voorkeur in meetbare termen. Op die manier kan er een metriek worden gebruikt bij het bepalen van de eisen voor bijvoorbeeld een nieuwe webserver. 

2. Het treffen van de juiste beveiligingsmaatregelen 

Veiligheid is een prioriteit bij het implementeren van succesvolle IT-systemen. Om er zeker van te zijn dat nieuwe systemen geen gemakkelijk doelwit voor hackers zullen worden, is het nuttig de basisbeginselen van het veiligheidsontwerp te begrijpen. Naast inzicht verwerven in de basisontwerpbeginselen, is het net zo belangrijk de gevaren te begrijpen die inherent zijn aan het type systeem dat wordt toegepast. Begrijp de typische manieren waarop hackers databases aanvallen, zodat je adequate beveiligingsmaatregelen kunt nemen om deze risico’s te beperken.

3. Het vaststellen van realistische tijdschema’s 

Onrealistische tijdschema’s kunnen leiden tot teleurstellende resultaten. Dit kan ertoe leiden dat teamleden zich haasten om dingen gedaan te krijgen of, erger nog, een kortere, onbezonnen weg nemen. Het is dus belangrijk dat het stellen van onrealistische termijnen onbedoeld kan zijn en desastreuze gevolgen kan hebben. Door te focus te leggen op het creëren van een realistisch tijdschema, aan de hand van de kennis en ervaring van experts, kan de implementatie van een nieuw systeem tot zo min mogelijk verstoringen in de bedrijfsvoering leiden. 

4. Zorg voor een grondig testproces

Het is belangrijk te onthouden dat elk systeem, hoe klein ook, grondig moet worden getest voordat het systeem wordt ingezet. Meestal gebeurt dit in een omgeving die sterk lijkt op die waarin het systeem zal worden ingezet. Het testen van het systeem alvorens de implementatie helpt ervoor te zorgen dat het voldoet aan de functionele en technische eisen die eraan worden gesteld en problemen van tevoren worden opgelost. 

Leave a Reply